Vasutas Művelődési Ház, Nyíregyháza

A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár bemutatása

 

A nyíregyházi „Vasutas” – ahogy sokan ismerik – több mint 100 éves működést tudhat maga mögött. Ez idő alatt a tömérdek szervezeti átalakulás mellett folyamatosan működött, bővült, szépült… Alapítása a vasutasok önkéntességének, kultúra iránti igényének köszönhető. Saját kezükkel építették fel a házat. Kezdetben csak a vasutasok igényeire épültek a művelődési ház szolgáltatásai, mára azonban a lakossági szolgáltatások a meghatározóak.

Szervezetünk kiemelt célja, hogy minden korosztály számára biztosítsa a változó társadalmi körülményekhez és igényekhez igazodóan a hagyományos kultúra-közvetítés és a közkönyvtári szolgáltatások elemeit, előmozdítsa a társadalmi reintegrációt különösen a fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok tagjainak képzésével, hozzájáruljon az életszínvonal emeléséhez az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztésével.

Ennek érdekében biztosítjuk Nyíregyháza város és vonzáskörzetén élők számára a szervezett közösségi élet színterét különböző klubok és szakkörök formájában, közoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek kreatív kompetenciájának fejlesztésére, tehetséggondozásra. Felnőttképző intézményként különös figyelmet szentelünk a digitális írástudatlanság felszámolására. Célcsoportjaink között kiemelt helyet foglalnak el a hátrányos helyzetű embertársaink, valamint szervezeti elhivatottságunkból adódóan a vasutasság népes tábora is. Intézményünk jelmondata: Közösségi élményekben utazunk…

 

A nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár, mint ahogy neve is mutatja, többcélú közművelődési intézmény. A hagyományos közművelődési feladatok mellett könyvtári tevékenységet is ellátunk, felnőttképző intézményként támogatjuk a lakosság képzettségi szintjének emelését. Kiemelt célunk, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a „bárhonnan, bármit” elve.

 

Intézményünk egész évben várja látogatókat. Elhelyezkedését tekintve a tágabb értelemben vett belvárosban található, a tömegközlekedési végpontoktól mindössze 2-3 perc sétára. Az épület teljes egészében akadálymentesített, a 2000-es évek elején elvégzett átalakításnak köszönhetően. 2005-ben a Bababarát terület minősítést is megszereztük.

Stratégiai célkitűzésünk

 

Célunk egy olyan többcélú közösségi teret működtetni, amely:

– segíti a potenciális használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozásban, biztosítsa számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést (ODR), lehetőséget kell adni a helyi és országos információkhoz való hozzájutáshoz (a telematikai fejlesztések továbbvitelével),

– biztosítsa számukra a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, amely a hasznos időtöltésen túlmutatva hozzájárul kompetenciáik fejlesztéséhez, az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztéséhez a formális, non-formális és informális tanulás eszközeivel. Az idősek számára gátat szabni az elmagányosodásnak, segíteni őket az új technikai fejlesztések követésében.

Többcélú közművelődési intézményként sokrétű partneri és beszállítói kapcsolattal rendelkezünk. Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más civil szervezetek programját is. Non-profit szervezetként fontos számunkra, hogy a nonprofit jelleg az árképzésünkben is megjelenjen, így a piaci árnál alacsonyabb áron, bizonyos szolgáltatások esetében térítésmentesen tudjuk szolgáltatásainkat nyújtani, ezzel elérve a hátrányosabb társadalmi rétegeket is.

 

Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Első és legfontosabb ilyen a VOKE – azaz a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület. Itt nem csak „tagi” viszony alakult ki, hanem alapvetően „függőségi” is, hisz jelenlegi szervezeti formánkban VOKE által alapított, jogi szempontból egyesületi formában, önálló adószámmal rendelkező intézményként működünk, önálló gazdálkodási jogkörrel, származtatott jogi személyként.

Szintén meghatározó országos hálózat a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

Mindkét egyesület országos hálózattal rendelkezik, így intézményünk nemcsak megyei, hanem országos ismertséggel és kapcsolatokkal rendelkezik.

 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0171 projektünk kapcsán több közoktatási, nevelési intézménnyel is kapcsolatban állunk, velük együttműködési megállapodással rendelkezünk. A projekt keretében 6 nevelési-oktatási intézménnyel állunk kapcsolatban, de a tagintézményi rendszernek köszönhetően egyre többen keresik a lehetőséget, hogy partnerként együttműködjünk.

 

Városi szinten több szervezettel állunk partneri viszonyban. Együttműködő partnereink:

– Váci Mihály Kulturális Központ

– Szociális Gondozási Központ

– Aranykapu Népművészeti Egyesület

– Otthon Egyesület

– Street Dance School Egyesület

– Nemzeti Művelődési Intézet helyi irodája

Comments are closed.