Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete

Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete

 

Az egyesület célja:

Szolgálni és támogatni azokat az egyéneket és szervezeteket, akik és amelyek versmondás területén tevékenykednek a vajdasági magyarság nemzeti öntudatának fenntartása, anyanyelvi kultúrájának megőrzése, az egyetemes és magyar irodalom népszerűsítése érdekében.

 

Feladatai:

– a magyar nyelv és kultúra ápolása, a nemzeti identitás őrzése;

– a kultúra népszerűsítése útján a megbecsülés, türelem és megértés megteremtése azok között, akik együtt élnek;

– a fiatal versmondók társadalmi önszerveződésének támogatása (szervezetek, egyesületek, szövetségek, klubok, szakmai körök, csoportulások, műhelyek…), a versszeretők összefogása;

– a vajdasági magyarság és az összmagyarság közötti összetartás elmélyítése, közösségfejlesztés.

 

Tevékenysége:

– kapcsolatok kiépítése a versmondó egyének, csoportulások, egyesületek, intézmények és szakmai csoportulások között, ezek együttműködésének szorgalmazása határon belül és túl;

– vers- és prózamondó versenyek és szemlék szervezése, lebonyolítása Vajdaságban;

– a vajdasági versmondó műhelyek szakmai segítése, támogatása;

– táborok szervezése fiatal, tehetséges versmondók számára;

– a Kárpát-medencei vers-eseményekre vonatkozó tájékoztatás, felkészítés, a jelenlét biztosítása.

 

Eredményei:

A VMVE 1994-ben jött létre Krekity Olga vezetésével. Az egyesület berkeiből négy Radnóti-díjas (a legmagasabb szintű szakmai elismerés ezen a téren magyar nyelvterületen) vajdasági versmondó nőtt ki. Számos színész is innen indult: itt tanulta a színpadi beszéd fortélyait pl. Pálfi Ervin, Szőke Attila, Elor Emina… Az egykori versmondók szinte valamennyien a kultúra magas szintű művelését, a szép magyar beszéd továbbadását tűzték ki hivatásul bemondóként (Orovecz Krisztina, Újvidéki Rádió; Toma Viktória, Újvidéki Televízió), dramaturgként (Góli Kornélia, Újvidéki Színház) vagy pedagógusként. A költészet gyakorlása az egyesület tagjaiban maradandó nyomokat hagyott, életutakat formált és irányított a magyar kultúra szolgálatába.

 

Comments are closed.