Műhelymunka 2018. június 9.

EFOP-5.2.2-17-2017-00117

A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban

 

MŰHELYMUNKA

EMLÉKEZTETŐ

Időpont: 2018. június 9.

 

Téma: közművelődési szervezeteket érintő szakpolitikai intézkedések az egyes országokban

 

A műhelymunka során áttekintettük az egyes országok demográfiai helyzetét, valamint a felnőttképzés helyzetét, az élethosszig tartó tanulás stratégiáját.

 

Magyarország: A lakosság száma közel 10M fő, a népesség folyamatosan csökken. A lakosság nagy része városokban él. A városi lakosság közel fele Budapesten és annak agglomerációjában koncentrálódik.

Románia lakossága közel 20M fő, itt valamivel kisebb a városban élők aránya, mint Magyarországon.

Szlovákia: A lakosság 5,5M fő, a városban élők aránya 58%

Ukrajna: népessége közel 43M fő. A lakosság 20%-a tartozik az orosz kisebbséghez, és mindössze 0,3/ a magyar kisebbséghez.

 

Szerbia: népessége kb. 7,5M fő. A lakosság 52%-a él városokban.

 

Felnőttképzés helyzete:

Magyarország:

A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény preambuluma szerint a törvény megalkotásának célja, „hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére”.

 

Románia:

A romániai oktatási rendszer szerkezete nagyjából hasonlít a többi európai ország rendszereinek a szerkezetére, a tankötelezettség 11 éves, és meghosszabbítását tervezik, a felsőoktatás pedig az Európai Unió bolognai folyamatához alkalmazkodik.

 

Szlovákia:

A továbbtanulásra lehetőség van, ami szinte csak az oktatási és továbbképző központok hatáskörébe tartozik. Létrehoztak kiegészítő tanfolyamokat is (vállalatokon belüli létesítmények, magániskolák stb.), amelyek nagyon változatos programokat ajánlanak a továbbtanulni vágyóknak.

 

Ukrajna:

Nincs önálló felnőttképzési törvény, a területet az oktatási törvény szabályozza. Nincs kialakult intézményrendszer, hiányos a jogi szabályozás. Tanfolyamokat elsősorban a munkanélkülieknek szerveznek a helyi munkaügyi központok. Erőteljesebb a nonformális, informális tanulás szerepe (művelődési otthonok, civil szervezetek felelősségvállalásával)

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskolán például szerveznek tanfolyamokat (nyelvi, informatikai)

Az élethosszig tartó tanulás stratégiája:

A lifelong learning, azaz az egész életen át tartó tanulás „Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” Ez azt jelenti, hogy a lifelong learning fogalma magában foglal minden tanulást, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést, amely az óvodás kortól a felsőoktatáson át egészen életünk végéig történik. Célja alapvetően a kulcskompetenciák és alapkészségek, képességek kialakítására, megszerzésére irányul az együttműködés készségének elsajátítása, fejlesztése mellett.

A tanulási formáknál 3 alapvető formát különböztetünk meg: formális, informális, nonformális.

Az informális és nonformális tanulási formák alapvetően közösségekben, közösségi tevékenység során valósulnak meg. Az egyén észrevétlen módon jut új ismeretekhez, szerez használható tudást. Itt van nagy szerepe a művelődési házaknak, civil szervezetknek, hisz egy-egy rendezvény kapcsán is új információkhoz juttatják az egyént, akinek ezáltal fejlődnek a kompetenciái is.

„A közművelődés olyan ön- és társadalomfejlesztő tevékenységrendszer, amelyben a művelődésszervezés, felnőttoktatás, kultúraközvetítés végső célja és tartalma az életminőség javítása és a humán erőforrás fejlesztése. A közművelődés fogalma alatt a köz (a nép, a polgárok életkori vagy más, pl. érdek- és érdeklődési csoportjainak) olyan művelődéséről van szó, amely közösségi jelenlétet, aktivitást feltételez és meghatározható szervezetekhez, intézményekhez, fizikai terekhez is köthető. A „közművelődés” és „közösségi művelődés” kifejezések egymás szinonimái..”Forrás: Koncz G. – Németh J. – Szabó I. (szerk.). (2007). Közművelődési fogalomtár. Oktatási és Kulturális Minisztérium

 

Malamidesz Szilvia

intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.