Tréningterv 2018. június 8.

Tréningterv

az EFOP-5.2.2-17-2017-00117. sz.,

A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban c. projekt keretében

megvalósuló kommunikációs tréninghez

 

Tréner: Kiss László

Téma:

Érdek- és értékképviselet, társadalmi szerep és felelősségvállalás, kis- és nagyközösségi orientáció tengelyen tervezzük megvalósítani azt a kompetenciafejlesztő tréninget, amely segít az egyéni képességfejlesztés révén közelebb vinni a közművelődésben dolgozó szakembereket a társadalom egyes közösségeihez. Ennek legfontosabb részcéljai a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az ifjúságvédelem preventív eszközei, a készségszintek növelése, a viselkedéskultúra megteremtése, a család- és munkaalapú szemlélet, a konfliktuskezelés és a társadalmi hálóban történő kiigazodás képességének fejlesztése.

 

Célok:

A tréning egyik célja, hogy a résztvevők megismerhetik egymás képességeit, készségeit, amely a csoportalakulás folyamán megkönnyíti és gördülékennyé teszi a közösségi szellem és közös alkotásvágy kialakulását. Önmaguk, közösségük és a társadalom számára is megfelelő értékrendet és célhierarchiát alakítanak ki. Megismerik és tudatosítják azon devianciákat, amelyek a hasonló társadalmi szinten élő társaikat, így saját magukat, családjukat is veszélyeztetik, és hatékony elkerülési módokat alakítanak ki ezekkel szemben. Mindebben szakértők lesznek a segítségünkre.

 

Célcsoport jellemzői: A célcsoportot az EFOP-5.2.2-17 projektben résztvevő nemzetközi partnerek szakemberei és a megvalósító szakemberei alkotják. Összesen 10 fő.

 

Időpont: 2018. június 8.

Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.

 

Tematika:

 

 • Lehetőség biztosítása a résztvevők öntevékenységének, önérvényesítő képességének kibontakoztatásához
 • Társadalmi normáknak megfelelő magatartási és viselkedési szokások kialakítása, megerősítése
 • A reális önismeret és életszemlélet kialakítása
 • A szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel történő kompenzálása, az elmaradt készségek fejlesztése, a másodlagos problémák kezelése, a gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítása
 • A nevelés – oktatás céljainak hierarchikus rendben való elhelyezése aszerint, hogy mennyire szükségesek a szociális adaptációk kialakításához

 

 

 • Eligazodás a jogok és a kötelességek gyakorlásában, képesség a közös és egyéni ügyek felelős intézésére
 • A munkavállalást megalapozó kompetenciák (rugalmasság, kreativitás, kezdeti önállóság, döntéshozatal, cselekvőképesség, magabiztosság, kritikus szemlélet, digitális írástudás) fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás alkalmassága
 • Magatartásminták, viselkedéskultúra: a résztvevők alkalmazkodó képességének növelése a helyzetekhez, feladatokhoz, személyekhez, a körülményekhez illő viselkedésmódok felismerése és alkalmazása
 • Olyan életszerű tapasztalatok szerzése, melyek a családi munkamegosztásban, vagy a szociális foglalkoztatókban, védett munkahelyeken képessé teszik a résztvevőket az egyszerű, irányított munkavégzésre, a mindennapi helyzetekben alkalmazható praktikus ismeretekre
 • Családi egyenlőség és egyenlőtlenség jeleinek feltérképezése, kezelése
 • Az egyének szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében
 • A zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése
 • A jól működő képességekre építve saját adottságok megismerése
 • Az önbecsülés erősítése, az énkép és önértékelés kialakítása
 • Aktív részvétel a közösségek életében, kötődés a társakhoz, a környezethez, ebben ok-okozati összefüggések feltárása

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.