Szakmaközi kapcsolatok IV.

Szakmaközi kapcsolatok IV. Tudományos kapcsolatok: A lokális tudás, annak minél gondosabban felgyűjtött, tanításra, átadásra kész “tananyaga” elengedhetetlen úgy a csoportokkal való munkához, mint a hagyományok megőrzéséhez, fenntartásához, váloztásának követéséhez. Videók, filmek, könyvek, hangfelvételek, leírások formájában. Ehhez szükséges, hogy a közművelődés szoros kapcsolatban legyen a néprajz, folklorisztika, muzeológia művelőivel. A folyamatos…

Tovább olvasom

Szakmaközi kapcsolatok III.

Szakmaközi kapcsolatok III. Média: Az életen át tartó tanulás érdekében működtetett online csatornák, tanfolyamok, helyi televízók stb. üzemeltetői is lehetnek a közművelődés intézményei, amelyek szintén infrastruktúrát és képzést igényelnek. Kistelepüléseken, falvakban az infrastrukturális problémák elsősorban összefogással, együttműködéssel orvosolhatók.  A község/falu önkormányzata, iskolája általában szorosan együttműködik a helyi civil és közművelődési…

Tovább olvasom

Szakmaközi kapcsolatok II.

Szakmaközi kapcsolatok II. A munkáltatók által igényelt képzések segítségével olyan releváns tanfolyamok tervezhetők, amelyek közvetlen társadalmi-gazdasági haszonnal járnak. Ezért akár a kormányhivatalokkal, akár a munkáltatókkal folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás szükséges. Egyrészt a felnőttképzés keretében igénybe vehető szakképzések, másrészt a munkáltatók által a dolgozók részére megrendelt szabadidős programok, csapatépítések, tréningek is ide…

Tovább olvasom

Szakmaközi kapcsolatok I.

Szakmaközi kapcsolatok I. A szakmaközi kapcsolatok nélkülözhetetlenek a kulturális élet egésze szempontjából is, de talán még fontosabb szerepet játszanak az életen át tartó tanulás lehetőségének biztosításában, a tanulási alkalmak szervezésében, tematikák kidolgozásában. Lokális szervezetek: Javasolt a nagyobb településeken is az együttműködés a civil szervezetek, intézmények és önkormányzatok, egyházak között annak…

Tovább olvasom

Szakmai együttműködés, hálózatosodás

Szakmai együttműködés, hálózatosodás A hálózatosodás segítségével egyre nagyobb piac nyílik a kulturális szolgáltatók, hagyományőrzők, művészek stb. számára, ami szerencsésen ellensúlyozhatja a globalizációs nyomásból fakadó nehézségeket. A multikulturális környezetben élő, dolgozó közösségeket fel kell készíteni arra is, hogy békében, egymás értékeit elismerve, de a sajátot büszkén vállalva tudjanak élni. Az erdélyi…

Tovább olvasom

Közösségek szerepe az életen át tartó tanulásban III.

Közösségek szerepe az életen át tartó tanulásban III. Fontos azonban megteremteni azt a hátteret, amiben ezek a közösségek és az őket alkotó egyének részben fejlődhetnek, részben továbbadhatják, bemutathatják az eredményeiket. A hagyományápolás, nemzeti identitás őrzése, a saját kultúrához való kapcsolódás lehetőségének biztosítása az egyik legfontosabb feladata a közművelődésnek. Ennek érdekében…

Tovább olvasom

Közösségek szerepe az életen át tartó tanulásban II.

Közösségek szerepe az életen át tartó tanulásban II.   Napjainkban számos alternatív, az önismeretet, egyéni és közösségi célok megvalósítását szolgáló kompetenciafejlesztő foglalkozás és tréningmódszer áll rendelkezésre, amelyeket elsősorban a fiatal korosztály fogad szívesen. Ezek segítségével egyedi megoldások találhatók az aktuálisan a közösség által megélt problémákra. Fontos a történelemmel való találkozás,…

Tovább olvasom

Közösségek szerepe az életen át tartó tanulásban I.

Közösségek szerepe az életen át tartó tanulásban I. Nem csak a generációk, hanem az eltérő érdeklődési körrel rendelkezők csoportjainak igényei is meghatározók az életen át tartó tanulás szempontjából. A hagyományőrző közösségek, kismesterségek szerveződései otthont találnak a közművelődés intézményeiben amennyiben az infrastrukturális feltételek adottak. Az érdeklődésen alapuló közösségek rendkívül jó szervező…

Tovább olvasom

Közösségi szerepvállalás, közösségszervezés II.

Közösségi szerepvállalás, közösségszervezés II. A nagyobb (pl, óvodás,általános iskolás) gyermekek leggyakrabban szintén a családdal, illetve az oktatási intézmény szervezésében érkeznek a közművelődésbe. Számukra a korosztályos programok szervezése szükséges, amely kiegészíti az iskola által kínált szolgáltatásokat. Nagyobb gyermekekkel érkezők részére például gyermekjátszó foglalkozást lehet biztosítani, amíg a szülő/nagyszülő a szolgáltatást igénybe…

Tovább olvasom